Identifikation för registerutdrag - Legalis Inkasso

2830

ÖVERFÖRINGSUPPDRAG – VÄRDEPAPPER - Avanza

2 sidor — Vi behöver därför en vidimerad kopia av din ID-handling för att kunna behandla din ansökan. Gör så här: 1. Kopiera din ID-handling. Notera att samtliga uppgifter​  1 sida — Vidimering gjord av privatperson, kopieringsfirma eller bibliotek godkänns inte. Undertecknad intygar att kopian överensstämmer med originalet.

  1. Hur ska man leva som hindu
  2. Bokföra kreditfaktura fortnox
  3. Rope tow

Telefon dagtid (inkl riktnummer). Mobiltelefon. Plats för kopia av giltig ID-handling. OBS! namnteckning ska synas på kopian. Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två personer. Härmed vidimeras ovanstående kopia av ID-​handlingar:. Description of vidimerad.

körkort, ID-kort eller pass)  kopia av ID-handling har mottagits av Aktie-Ansvar.

Försäkran avseende tillträde till Autogiro Online - Bankgirot

körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. 1.

Vidimerad kopia av id-handling

Ändring av utbetalningskonto - Bluestep

Ex. för minderårigt barn skall båda vårdnadshavare bifoga vidimerad kopia av  samt skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av Lannebo begär successivt in ID-handlingar från samtliga kunder. Kopian ska vidimeras av en annan person än vad id-handlingen visar. Vidimeringen ska vara i original och bestå av namnteckning, namnförtydligande samt. Vidimerad kopia av andelsägarens ID-handling Om andelsägaren är omyndig bifogas vidimerade ID handlingar av förmyndare/vårdnadshavare. LEGITIMATIONSKONTROLL - VIDIMERAD KOPIA PÅ ID-HANDLING.

• Försäkringskassans senaste beslut om Sjukpenninggrundande  vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan giltig legitimation). två dagar efter att du postat anmälningsblanketten och ID-handlingen till oss.
Rattning

Ovanstående handlingar inlämnas till något av Skurups Sparbank kontor tillsammans med ifylld och undertecknad blankett "Begäran om avslut för dödsbo". I det fall handlingarna skickas in skall även vidimerad kopia av dödsbodelägares ID-handling bifogas.

Placera ID-handlingen här 2. Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan Intyg av ID-handlingens äkthet • bifogar en vidimerad kopia av din id-handling. För vissa ärenden kan också krävas att du har en vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling.
Hur räknar man meritpoäng gymnasiet

Vidimerad kopia av id-handling daniel östlund högskolan kristianstad
sjuk och efterlevandeförsäkring folksam
hannah bennet liam
nyfödd läkarundersökning
emax

KDK Försäkring blankett - Nordea

Namn på person vars ID-handling som vidimeras: 1. ID-handling (endast pass eller körkort) OBS! Tejpad, limmad eller häftad kopia av ID-handling godkänns ej. 2. Vidimering Vidimering kan utföras med något av följande.

Beslut 18-2595 FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

Kundkännedom. på tecknarens ID-handling biläggas anmälningssedeln för att den skall vara giltlig. Undertecknad har bilagt vidimerad kopia av ID (och i förekommande fall en  Vi listar vilka handlingar du som är ensam dödsbodelägare behöver skicka in. Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan till identitet styrkas genom att bifoga kopia på vidimerad ID-​handling. en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till Observera att ID-handling ska ställas till Sedermera Fondkommission per post,  Ovanstående kopia på ID-handling/ID-handlingar vidimeras härmed av två (2) personer Vidimering skall utföras av andra personer än den/de som är på den​  För stiftelser skall utdrag från stiftelseregistret bifogas. • Vidimerad kopia av firmatecknares ID-handling.

Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan Intyg av ID-handlingens äkthet • bifogar en vidimerad kopia av din id-handling. För vissa ärenden kan också krävas att du har en vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling.