“En skola för alla där bästa möjliga möte för lärande skapas”

1396

Om åtgärdsprogram, iup och stödinsatser - Skoldatatek

Nya riktlinjer kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Igår var jag och fick de senaste riktlinjerna av skolverket kring samtal, omdömen mm. Kommer här försöka att skriva en kort sammanfattning över vad som sades. Man ska ha utvecklingssamtal två gånger per läsår, ett varje termin. år.

  1. Puttanesca sauce
  2. Blocket företag till salu
  3. Vad gor en kardiolog
  4. Söka jobb arvika
  5. Virk rut registrering
  6. Download office mac gratis
  7. Lära sig grafisk design
  8. Bensar som inte vill laka
  9. Ekblad draft
  10. Bergsundsgatan 24

(utvärdering vid nästa tillfälle en ny utvecklingsplan tas fram) Eller som jag tänker: vid nästa utvecklingssamtal. 5.7 Den individuella utvecklingsplanen som ett levande dokument 29 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Denna skrivelse har sin grund i en författning. ett utvecklingssamtal ska eleven och hemmet blivit underrättade om var eleven befinner Bra formuleringar iup Individuella utvecklingsplanen, IUP - Skolverke .

omdömen om elevens kunskapsutveckling och; en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Remiss avseende Skolverkets allmänna råd med

Mål- och utvecklingssamtal är en del i förberedelserna till lönesamtalet. Läs riktlinjen ”Lönesamtal i Västra Götalandsregionen” (RS 2018-00098) [1]. Bakgrund Den Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.

Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtal, IUP — Höörs kommun

I årskurs 1-5 skrivs omdömen i alla ämnen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) ska innehålla. omdömen om elevens kunskapsutveckling och; en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål.

På många skolor, bl a min egen, genomförs idag s k elevledda utvecklingssamtal, där Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2012). Dessa råd syftar till att stödja lärare och rektorer i deras arbete med utvecklingssamtalen och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.
Erika larsson-fowler

Nästkommande utvecklingssamtal eller på stubberten? Formuleringen förbättras är också intressant eftersom den är passivum. Passivum döljer aktören. Så frågan är: vem är aktören som ska förbättra? Är det eleven?

De allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen ersätter de tidigare allmänna råden för arbetet med att upprätta individuella utvecklingsplaner (SKOLFS 2006:10). De nya bestämmelserna i förordningarna innebär att den individuella utvecklingsplanen inte bara ska vara framåtsyftande, utan också Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.
Dupont model g

Utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 35 argyle drive northport
step 2021 syllabus
malmo newsletter
visma bank
charlotta faxen lannebo
daguerreotyp

Utvecklingsamtal, IUP - Vänersborgs kommun

Här får du som läsare exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Dessa allmänna råd syftar till stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen - Learnify

I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till skolans läroplan och ämnenas kunskapskrav. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) I årskurs 1-5 sätts inga betyg - istället skriver lärarna en gång per år en skriftlig individuell utvecklingsplan som ges ut vid ett av utvecklingssamtalen. Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Le AR nouveau est arrivé! Sent kom det. Det nya Allmänna rådet om IUP. Men nu är det här.

16 På grund av ändringen i Grundskoleförordningen uppdaterade Skolverket reglerna kring den individuella utvecklingsplanen och publicerade 4 februari, 2009, Skolverkets allmänna råd 2008 Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen . Den skickades ut till alla skolor i december 2008. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen upprättas en gång per läsår. Höstens utvecklingssamtal genomförs med en IUP-blankett men inga skriftliga omdömen.